Verejné obstarávanie


dodatok c1 (10. októbra 2022)

CLT01004 PAMARCH dodatok c2 podpisany na zverejnenie (1. mája 2023)
 

DODATOK
   

OBJEDNÁVKA

MANDÁTNA ZMLUVA
 

DODATOK k ZoPS 25082022

MANDÁTNA ZMLUVA
 

Zmluva o poskytnuti sluzieb (26.08.2022)

Dodatok k Zmluve (10.6.2022)
 

Synagóga - stavebný dozor" - výzva (24.6.2022)

ZMLUVA O DIELO (10.6.2022)
   

  PRÍLOHY K ZMLUVE O DIELO (10.6.2022)
 
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (21.2.2022)
 “Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy  
v  Trenčíne“  
-  stavebná  časť“  -  stavebný dozor”,